Monitor regiodeal Parkstad; de cijfers

Deze monitor

Stadsregio Parkstad Limburg (namens de 7 Parkstad-gemeenten), Provincie Limburg en het Rijk hebben in 2019 samen de Regio Deal Parkstad Limburg gesloten. Het doel van de Regio Deal Parkstad Limburg is om de achterstandspositie van Parkstad aan te pakken en de regio naar het gemiddelde van de provincie Limburg te brengen. Door gelijktijdig en via verschillende thema’s te investeren in de sociaal-fysieke leefbaarheid en de ruimtelijk-economische structuur wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de leefbaarheid in de regio.
Deze monitor brengt de stand van zaken van de opgave in beeld en door een jaarlijkse update van de monitor wordt inzicht gegeven in hoeverre de regio van het gemiddelde van Limburg af staat.

De volgende thema’s zijn ook via het menu te bereiken (rechtsboven) 
Sociaal economische structuurversterking >Veiligheid >
Bevolking > Criminaliteit >
Gezondheid en Vitaliteit >Wonen en Leefbaarheid >
Jongeren > Wonen (Voorraad) >
Onderwijs > Wonen (Energie ) >
Werk en economie > Leefbaarheid >
Sociaal economische Status (SES) > Winkel/Retail >

Colofon/contact