Leefbaarheid

>bronnen en definities

bronnen en definities

OnderwerpDefinitieBron Periode Niveau
Leefbaarometer scoreOordeel leefomgeving modelmatig bepaald; De mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld.Ministerie van BZK2018/2020Gemeente
idemMinisterie van BZK2018-2020Buurt