Sociaaleconomische status

>bronnen en definities

bronnen en definities

OnderwerpDefinitieBron Periode laagste niveau
Sociaaleconomische statusSES-WOA score (Welvaart-, Opleiding- en Arbeidsscore): deze score geeft inzicht in de sociaaleconomische status en mogelijke kwetsbaarheid binnen wijken en buurten.CBS2017 2019buurt gemeente