Veiligheid

>bronnen en definities

bronnen en definities

OnderwerpDefinitieBronscore betreft:ontwikkeling buurt (of wijk)Niveau
Aantal geregistreerde vermogensmisdrijven per 1.000 inwonersHieronder vallen alle vormen van diefstal en inbraak. Daarnaast vallen verduistering, bedrog, valsheidsmisdrijven, afpersing, bankbreuk en witwassen in deze categorie misdrijven.CBS2019/2020*/2021*nvtGemeente
Aantal geregistreerde vermogensmisdrijven per 1.000 inwonersHieronder vallen alle vormen van diefstal en inbraak. Daarnaast vallen verduistering, bedrog, valsheidsmisdrijven, afpersing, bankbreuk en witwassen in deze categorie misdrijven.CBS2020nvtBuurt
Aantal verdachten van misdrijven per 10.000 inwonersVóór het begin van de vervolging is de verdachte degene van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit wordt aangenomen. Na aanvang van de vervolging is de verdachte degene tegen wie de vervolging is gericht. Het cijfer in de tabel toont het aantal verdachten per 10 000 inwoners van de geselecteerde bevolkingsgroep.CBS2019/2020*/2021*nvtGemeente
Aantal geregistreerde drugsmisdrijven per 1000 inwonersDe Opiumwet regelt de opsporing, vervolging en berechting van handelingen die te maken hebben met (verboden) drugsbezit en drugshandel. De wet maakt onderscheid tussen misdrijven en overtredingen. Op grond van de Opiumwet geldt een verbod op het bereiden, bewerken, Verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van middelen die genoemd worden op de zogeheten lijst I (harddrugs) en lijst II (softdrugs). Voorbeelden van de hier bedoelde stoffen zijn cocaïne, heroïne, methadon, morfine, opium en hennep. De in deze tabel gepresenteerde cijfers hebben uitsluitend betrekking op misdrijven.CBS2019/2020*/2021*nvtGemeente
Aantal geregistreerde drugsmisdrijven per 1.000 inwonersDe Opiumwet regelt de opsporing, vervolging en berechting van handelingen die te maken hebben met (verboden) drugsbezit en drugshandel. De wet maakt onderscheid tussen misdrijven en overtredingen. Op grond van de Opiumwet geldt een verbod op het bereiden, bewerken, Verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van middelen die genoemd worden op de zogeheten lijst I (harddrugs) en lijst II (softdrugs). Voorbeelden van de hier bedoelde stoffen zijn cocaïne, heroïne, methadon, morfine, opium en hennep. De in deze tabel gepresenteerde cijfers hebben uitsluitend betrekking op misdrijven.CBS2020nvtBuurt
Aantal geregistreerde gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwonersHieronder vallen onder andere de gevallen van eenvoudige en zware mishandeling, bedreiging en stalking, de seksuele misdrijven, de levensdelicten moord en doodslag, gijzeling en mensenhandel.CBS2019/2020*/2021*nvtGemeent
Aantal geregistreerde gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwonersHieronder vallen onder andere de gevallen van eenvoudige en zware mishandeling, bedreiging en stalking, de seksuele misdrijven, de levensdelicten moord en doodslag, gijzeling en mensenhandel.CBS2019nvtBuurt