Wonen en Leefbaarheid

>bronnen en definities

bronnen en definities

OnderwerpDefinitieBronscore betreft:ontwikkeling buurt (of wijk)Niveau
Leefbaarometer score (3.0)Oordeel leefomgeving modelmatig bepaald; De mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld.Ministerie van BZK2018/2020nvtGemeente
Leefbaarometer score (3.0)Oordeel leefomgeving modelmatig bepaald; De mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld.Ministerie van BZK20202018-2020Buurt