Wonen (voorraad)

>bronnen en definities

bronnen en definities

OnderwerpDefinitieBronscore betreft:ontwikkeling buurt (of wijk)Niveau
Woningvoorraad naar eigendomKoopwoningen:
Woningen die eigendom zijn van de (toekomstige) bewoner(s) of in gebruik als tweede woning.

Eigendom woningcorporatie:
Huurwoningen in eigendom van ’toegelaten instellingen volkshuisvesting’. Het betreft het aantal huurwoningen waarvan is vastgesteld dat de eigenaar een toegelaten instelling is. Het betreft niet het aantal sociale huurwoningen, omdat er alleen is vastgesteld wie de eigenaar is en er niet is gekeken naar de hoogte van de huurprijs.
Toegelaten instellingen: woningbouwvereniging, woningstichting, woningcorporatie.
Sociale huurwoningen: woningen met een huur onder de liberalisatiegrens.
Particuliere verhuur:
Een huurwoning in eigendom van onder andere bedrijven, particulieren en institutionele beleggers. Huurwoningen waarvan het eigendom wel kon worden vastgesteld maar de eigenaar niet vallen hier ook onder.
Bedrijven: alle instellingen met een bedrijfsmatig karakter zoals bv’s en nv’s, zelfstandige ondernemers, makelaars en vastgoedhandelsmaatschappijen.
Particulieren: alle natuurlijke personen.
Institutionele beleggers: pensioenfondsen, beurs-, beleggings- en verzekeringsmaatschappijen.
Eigendom onbekend:
Woningen waarvan het eigendom niet afgeleid kon worden op basis van diverse registraties zoals het WOZ-register, Personenregister en het woningbestand Kadaster.
CBS2019/2020/2021/2023nvtGemeente
Aandeel woningen in bezit van woningcorporatiesAandeel woningen woningen in eigendom van ’toegelaten instellingen volkshuisvesting’. Het betreft het aantal huurwoningen waarvan is vastgesteld dat de eigenaar een toegelaten instelling is. Het betreft niet het aantal sociale huurwoningen, omdat er alleen is vastgesteld wie de eigenaar is en er niet is gekeken naar de hoogte van de huurprijs.
Toegelaten instellingen: woningbouwvereniging, woningstichting, woningcorporatie.
Sociale huurwoningen: woningen met een huur onder de liberalisatiegrens.
CBS20232019-2023Buurt
Aandeel koopwoningenAandeel woningen die eigendom zijn van de (toekomstige) bewoner(s) of in gebruik als tweede woning.CBS20232019-2023Buurt
Aandeel woningen in bezit van overige verhuurdersAandeel woningen in eigendom van onder andere bedrijven, particulieren en institutionele beleggers. Huurwoningen waarvan het eigendom wel kon worden vastgesteld maar de eigenaar niet vallen hier ook onder.
Bedrijven: alle instellingen met een bedrijfsmatig karakter zoals bv’s en nv’s, zelfstandige ondernemers, makelaars en vastgoedhandelsmaatschappijen.
Particulieren: alle natuurlijke personen.
Institutionele beleggers: pensioenfondsen, beurs-, beleggings- en verzekeringsmaatschappijen.
CBS20232019-2023Buurt
Gemiddelde woningwaardeDe gemiddelde waarde onroerende zaken van woonobjecten gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde). Voor de bepaling van de gemiddelde woningwaarde wordt alleen gebruik gemaakt van die WOZ-objecten omschreven als woningen dienend tot hoofdverblijf (WOZ-objectcode 10) en woningen met praktijkruimte (WOZ-objectcode 11) met een waarde groter dan nul euro.CBS2019/2020/2021nvtGemeente
WOZ waarde gemiddeldDe gemiddelde waarde onroerende zaken van woonobjecten gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde). Voor de bepaling van de gemiddelde woningwaarde wordt alleen gebruik gemaakt van die WOZ-objecten omschreven als woningen dienend tot hoofdverblijf (WOZ-objectcode 10) en woningen met praktijkruimte (WOZ-objectcode 11) met een waarde groter dan nul euro.Etil20212019-2021Buurt
Aandeel woningen met bouwjaar > 2000Het aantal woningen met bouwjaar 2000 of later, uitgedrukt in hele procenten van het totaal aantal woningen.CBS2019-2023nvtGemeente
Aandeel woningen met bouwjaar > 2000Het aantal woningen met bouwjaar 2000 of later, uitgedrukt in hele procenten van het totaal aantal woningen.CBS20202019-2020Buurt
Aandeel leegstaande woningen  Het aandeel leegstaande woningen ten opzichte van het totaal aantal woningenEtil2019/2020nvtGemeente
Aandeel leegstaande woningen  Het aandeel leegstaande woningen ten opzichte van het totaal aantal woningenEtil20202019-2020Buurt
Aandeel goedkope koopwoningen (<€170.000)Aandeel koopwoningen met WOZ-waarde van minder dan €170.000Lokale monitor wonen2017/2019nvtGemeente
Aandeel goedkope koopwoningen (<€170.000)Aandeel koopwoningen met WOZ-waarde van minder dan €170.001Lokale monitor wonen2019nvtWijk
Netto woonquote huursector De netto woonlasten als percentage van het netto besteedbaar huishoudinkomen. De netto woonquote is op huishoudenniveau berekend en vervolgens is het gemiddelde genomen van deze quotes. Dit cijfer hoeft niet overeen te komen met de macro woonquote, waarbij de gemiddelde netto huur wordt gedeeld door het gemiddeld netto besteedbaar inkomenLokale monitor wonen2017/2019nvtGemeente
Netto woonquote huursector De netto woonlasten als percentage van het netto besteedbaar huishoudinkomen. De netto woonquote is op huishoudenniveau berekend en vervolgens is het gemiddelde genomen van deze quotes. Dit cijfer hoeft niet overeen te komen met de macro woonquote, waarbij de gemiddelde netto huur wordt gedeeld door het gemiddeld netto besteedbaar inkomenLokale monitor wonen2019nvtWijk
Aandeel corporatie met huurprijs onder de aftoppingsgrensAandeel corporatiewoningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens. De hoogte van de aftoppingsgrens is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden.Lokale monitor wonen2017/2019nvtGemeente
Aandeel corporatie met huurprijs onder de aftoppingsgrensAandeel corporatiewoningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens. De hoogte van de aftoppingsgrens is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden.Lokale monitor wonen2019nvtWijk
Aandeel particuliere huurwoningen met huurprijs onder de aftoppingsgrensAandeel particuliere huurwoningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens. De hoogte van de aftoppingsgrens is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden.Lokale monitor wonen2017/2019nvtGemeente
Aandeel particuliere huurwoningen met huurprijs onder de aftoppingsgrensAandeel particuliere huurwoningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens. De hoogte van de aftoppingsgrens is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden.Lokale monitor wonen2019nvtWijk