Jongeren

>bronnen en definities

bronnen en definities

OnderwerpDefinitieBronscore betreft:ontwikkeling buurt (of wijk)Niveau
Aandeel jongeren dat jeugdhulp ontvangt Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de oudersCBS2019/2022Gemeente
JeugdszorgPersonen tot 23 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp in natura, jeugdbescherming of jeugdreclassering.CBS20222019-2022Gemeente / Buurt
Aandeel jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan ‘onder toezicht gesteld’ of ‘onder voogdij geplaatstCBS2019/2022Gemeente
Aandeel jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclasseringJeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregenCBS2019/2022Gemeente
Aandeel kinderen in bijstandsgezinHet percentage kinderen (0 tot 18 jaar) dat in een bijstandsgezin woont. Dit percentage is berekend door het aantal kinderen in bijstandsgezinnen te relateren aan het totaal aantal kinderen van 0 tot 18 jaar. De cijfers zijn standcijfers van 31 december van het betreffende jaar.CBS2023Gemeente/Wijk
Jonge Aanwas Risicojongeren (%); Risicojongeren hebben 13 keer zoveel kans om verdachte te worden, vergeleken met alle jongeren.CBS20212019/2021Gemeente/Wijk