Wonen en Leefbaarheid 2

>bronnen en definities

bronnen en definities

OnderwerpDefinitieBron periode laagste niveau
Woningvoorraad naar eigendomAandeel koopwoningen (BU2019)CBS2019buurt
WOZ waarde gemiddeldDe gemiddelde waarde onroerende zaken van woonobjecten gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde).
Voor de bepaling van de gemiddelde woningwaarde wordt alleen gebruik gemaakt van die WOZ-objecten omschreven als woningen dienend tot hoofdverblijf (WOZ-objectcode 10) en woningen met praktijkruimte (WOZ-objectcode 11) met een waarde groter dan nul euro.
CBS (landelijk) en Etil (Limburg)2019buurt
Aandeel goedkope koopwoningen (<€170.000)Aandeel koopwoningen met WOZ-waarde van minder dan €170.000Lokale monitor wonen (waar staat je gemeente)2017wijk
Woningvoorraad naar eigendomWoningvoorraad naar eigendomCBS2019buurt
Aandeel corporatie met huurprijs onder de aftoppingsgrensAandeel corporatiewoningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens. De hoogte van de aftoppingsgrens is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden. € 592,55 is de aftoppingsgrens voor huishoudens van 1 of 2 personen en € 635,05 is de aftoppingsgrens voor huishoudens van 3 of meer personen.Lokale monitor wonen (waar staat je gemeente)2017wijk
Woningvoorraad naar eigendomAandeel particuliere huurwoningen (BU2019)CBS2019buurt
Aandeel particuliere huurwoningen met huurprijs onder de aftoppingsgrensAandeel particuliere woningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens. De hoogte van de aftoppingsgrens is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden. € 592,55 is de aftoppingsgrens voor huishoudens van 1 of 2 personen en € 635,05 is de aftoppingsgrens voor huishoudens van 3 of meer personen. Lokale monitor wonen (waar staat je gemeente)2017wijk
Aandeel leegstaande woningen  Het aantal leegstaande woningen ten opzichte van het totaal aantal woningen in de desbetreffende woningtypeCBS (landelijk) en Etil (Limburg)2019buurt
Netto woonquote huursector De netto woonlasten als percentage van het netto besteedbaar huishoudinkomen. De netto woonquote is op huishoudenniveau berekend en vervolgens is het gemiddelde genomen van deze quotes. Dit cijfer hoeft niet overeen te komen met de macro woonquote, waarbij de ge-middelde netto huur wordt gedeeld door het gemiddeld netto besteedbaar inkomenLokale monitor wonen (waar staat je gemeente)2017wijk