Onderwijs 2

>bronnen en definities

bronnen en definities

OnderwerpDefinitieBron Periode laagste niveau
Aandeel laag opgeleid van werkzame bevolkingCategorische indeling op basis van de vraag ‘Wat is uw hoogst voltooide opleiding?’ met als antwoordopties: ‘Laag (Lager Onderwijs)’, ‘Midden 1 (VMBO, MAVO, LBO)’, ‘Midden 2 (HAVO, VWO, MBO)’, en ‘Hoog (HBO, WO)GGD Zuid-Limburg2018gemeente
Aandeel leerlingen op 5 havo/vwoAandeel leerlingen dat op 5 havo/vwo zit, naar woongemeenteDUO/ bewerkig RIGO2018/2019pc4
Aandeel vroegtijdig schoolverlaters Iemand die het (bekostigd) onderwijs heeft verlaten en niet in het bezit is van een startkwalificatie. Het bezit van een startkwalificatie houdt in dat iemand ten minste een afgeronde havo- of vwo-opleiding, een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of een oude opleiding van vergelijkbaar niveau heeft.DUO2018/2019gemeente
Laaggeletterden 16-65 jaar (%) Laaggeletterden zijn volwassenen die slechts een basale vorm van geletterdheid hebben, maar ook personen die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van relatief eenvoudige taalopdrachtenStichting Lezen en Schrijven en ROA2016gemeente