Criminaliteit 2

>bronnen en definities

bronnen en definities

OnderwerpDefinitieBron Periode laagste niveau
Aantal geregistreerde vermogensmisdrijven per 1.000 inwonersVermogensmisdrijven zijn Diefstal (Fietsendiefstal, diefstal overige vervoermiddelen, diefstal uit/vanaf vervoermiddelen, zakkenrollerij, straatroof en beroving, diefstal uit woning/schuur/e.d/, diefstal uit niet-residentiele gebouwen, overige diefstal/inbraak) en overige vermogensmisdrijven.CBS2017buurt
Aantal verdachten van misdrijven per 10.000 inwonersHet betreft de personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie. Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Een persoon wordt door de politie als verdachte van een misdrijf geregistreerd wanneer een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat. Vóór het begin van de vervolging is de verdachte degene van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit wordt aangenomen. Na aanvang van de vervolging is de verdachte degene tegen wie de vervolging is gericht.CBS2017gemeente
Aantal geregistreerde drugsmisdrijven per 1,000 inwonersEen misdrijf, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal.CBS2017gemeente
Aantal geregistreerde gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwonersEen misdrijf, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal.CBS2017buurt