Update dashboards test

Bevolking

>bronnen en definities

bronnen en definities

Onderwerp Definitie Bron  periode  laagste niveau
Toe – of afname bevolking en huishoudens   Procentuele ontwikkeling van het aantal inwoners en aantal particuliere huishoudens. Bevolking op 1 januari betreft het geregistreerde aantal personen. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. CBS 2017-2019  gemeente
Bevolking naar leeftijd  Aandeel inwoners per leeftijdsklasse (leeftijd op 1 januari) CBS 2019 buurt
Huishoudens naar type Particuliere huishoudens naar type. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer personen die alleen of samen in een woonruimte wonen en zelf in hun dagelijkse behoeften voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens onderscheiden we meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren met en zonder kinderen, echtparen met en zonder kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). Eenpersoonshuishoudens zijn particuliere huishoudens bestaande uit één persoon. Huishoudens zonder kinderen zijn meerpersoonshuishoudens zonder thuiswonende kinderen. Huishoudens met kinderen zijn meerpersoonshuishoudens met thuiswonende kinderen. Thuiswonend kind is een persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.  Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen. CBS 2019 buurt
Gemiddelde levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. RIVM 2013-2017  gemeente